KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM İÇ KONTROL VE KALİTE KOMİSYONU

 

S.NO        ADI SOYADI      ÜNVANI GÖREVİ
1

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜVENDİ

Yüksekokul Müdürü

 

Başkan

 

2

Öğr. Gör. Uğur MAZLUM

Müdür Yardımcısı

Üye

       
3

Ali Kemal KABAL

Yüksekokul Sekreteri

Üye