VİZYONUMUZ

    Kürtün Meslek Yüksekokulu; öğrencilerinin kendi alanlarında bilimsel bilgiyle donanmış, teknolojiyi yakalamış,hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, toplum yararını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, yöre halkıyla bütünleşik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devleti ve milletinin çıkarlarını gözeten bireyler olmalarına yardımcı olur.