MİSYONUMUZ

    Okulumuzun misyonu, mevcut personeli ve bölümleri ile gereksinimlere uygun nitelikli ara eleman ve insan gücü yetiştiren, bilgi üreten ve bu bilgiyi kullanan, alanında saygın ve lider bir meslek yüksekokulu olmaktır. 

 

VİZYONUMUZ

   Kürtün Meslek Yüksekokulu; öğrencilerinin kendi alanlarında bilimsel bilgiyle donanmış, teknolojiyi yakalamış,hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, toplum yararını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, yöre halkıyla bütünleşik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devleti ve milletinin çıkarlarını gözeten bireyler olmalarına yardımcı olur.