Sıra No  Öğretim Elemanı Görevi İletişim Adresi
1 Öğr.Gör.Uğur MAZLUM                      Kürtün MYO Birim Koordinatörü ugurmazlum@gumushane.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi Nuray KAHYAOĞLU  Ormancılık Bölüm Koordinatörü nuraykahyaoglu@gumushane.edu.tr
3 Öğr. Gör. T. İlker GÜMRÜKÇÜOĞLU Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm
Koordinatörü
tanerilker.gumrukcuoglu@gumushane.edu.tr