KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM İÇ KONTROL VE KALİTE KOMİSYONU

 

S.NO        ADI SOYADI      ÜNVANI GÖREVİ
1

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜVENDİ

Yüksekokul Müdürü

 

Başkan

 

2

Öğr.Gör.Uğur MAZLUM

Müdür Yardımcısı

Üye

       
3

Cevdet TİRYAKİ

Yüksekokul Sekreter V. 

Üye