MİSYONUMUZ

   Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin insan gücünün sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesine destek olarak, her alanda girişimci, üretken, sorgulayıcı, birbiriyle uzlaşı ve hoşgörü içinde rekabet edebilen, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe sahip geçlerin yetişmesine katkıda bulunmak; bilimsel veri, bilgi ve teknolojiyi üreterek yaymak, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile işbirliği yaparak gerek bölgesel ve gerekse ulusal ve evrensel gelişmeye katkıda bulunmaktır.