31.Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
39. Madde Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
40-a Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
40-b Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
2547 Sayılı Kanunun 35. Madde Uyarınca Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
2547 Sayılı Kanunun13-B-4 Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Eşması.docx
Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması.docx
Açık İhale Usulü İş Akış Şeması.docx
Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Araştırma Görevlisi Ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Arşiv İş Akış Şeması.docx
Ayniyat Sarf Malzeme İş Akış Şeması.docx
Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Bilirkişi Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Çalışma Belgesi Düzenleme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması.docx
Ders ve Dersin Sorumlusu İle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
DMO Alımları İş Akış Şeması.docx
Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Şeması.docx
F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Fazla Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Gelen Evrak İş Akış Şeması.docx
Giden Evrak İş Akış Şeması0.docx
Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması.docx
İç Dış Müşteri Ve Çalışan Memnuniyeti Anketleri Uygulama Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
İşe Başlamada Gerekli Yapılacak İşlemler Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci.docx
Kıdem Terfileri Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Kürtün Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Laboratuar Uygulama Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Mal Bildirimi İş Akış Şeması.docx
Mal Teslim Alma İş Akış Şeması.docx
Mazeret İzni Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Muayene komisyonu alt süreç iş akış şeması.docx
Müdür Yüksekokul Sekreteri Onayı İş Akış Şeması01.docx
Müdürlüğe Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması (Otomatik olarak kaydedildi).docx
Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğrenci Kayıt Dondurma Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Sistem Yedekleme Takip Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Stratejik Planın İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması.docx
Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması1.docx
Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Telefon faturaları ödeme alt süreç iş akış şeması.docx
Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması.docx
Yurt Dışı İzin Onayı Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Yüksekokul Sekreterine Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Senelik İzin Alma İş Akış Şeması.docx
Özlük Dosyası İade Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması.docx
Personel Kimlik Kartının Çıkarılması Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması.docx
Personel Sicil Ve Disiplin İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması.docx
Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması.docx
Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması.docx
Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması.docx