Dr. Öğr. Üyesi Engin Güvendi
Müdür
eguvendi28@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa