Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Engin Güvendi Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Selim Karahan Üye
Öğr. Gör. Uğur Mazlum Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nuray Kahyaoğlu Üye
Öğr. Gör. Taner İlker Gümrükçüoğlu Üye
Öğr. Gör. Erdem Soylu Üye
Ali Kemal Kabal
Yüksekokul Sekreteri
Raportör