Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Engin Güvendi Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Selim Karahan Üye
Öğr. Gör. Uğur Mazlum Üye