Kürtün Meslek Yüksekokulu 

Anket Çalışmaları Süreçleri

Her eğitim ve öğretim yılında en az 1 defa personel ve öğrencilere yönelik olarak memnuniyet ve beklenti anketleri yapılır. Yapılan anketler ilgili kurullarda görüşülerek yönetimsel iyileştirme çalışmaları yapılır.

Personel memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

1. Aşama: Müdürlük kalite komisyonundan anket çalışmasını başlatmasını talep eder.
2. Aşama: Veriler toplanır ve analiz edilir.
3. Aşama: Sonuçlar akademik kurullarda açıklanır ve değerlendirilir.
4. Aşama: Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır.

 

Öğrenci memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

1. Aşama: Müdürlük kalite komisyonundan anket çalışması başlatmasını talep eder.

2. Aşama: Veriler toplanır ve analiz edilir. 

3. Aşama: Sonuçlar akademik kurullarda açıklanır ve değerlendirilir.

4. Aşama. Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır.