KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM İÇ KONTROL VE KALİTE KOMİSYONU

S.NO

ADI SOYADI ÜNVANI
GÖREVİ
1 Dr. Öğr. Üyesi Engin GÜVENDİ Yüksekokul Müdürü Başkan
2 Öğr.Gör.Uğur MAZLUM Müdür Yardımcısı Üye
3 Ali Kemal KABAL Yüksekokul Sekreteri Üye